SVC500. Система для видеоконференцсвязи, до 6 соединений.