EVC950. Система Full HD видеконференцсвязи MCU на 10 абонентов